NEW MAZDA CX-5

Phiên bản

Giá Ưu Đãi

Ưu Đãi

New Mazda CX-5 2.0L Luxury

879.000.000 VNĐ

New Mazda CX-5 2.0L Premium 919.000.000 VNĐ
New Mazda CX-5 2.5L Luxury 889.000.000 VNĐ
New Mazda CX-5 2.5L Signature Premium 2WD 999.000.000 VNĐ
New Mazda CX-5 2.5L Signature Premium AWD 1.059.000.000 VNĐ