NEW MAZDA 2

479.000.000 VND

Phiên Bản

Giá Ưu Đãi

Ưu Đãi

New Mazda2 1.5L AT

479.000.000 VNĐ

New Mazda2 1.5L Deluxe

509.000.000 VNĐ

New Mazda2 1.5L Luxury

559.000.000 VNĐ

New Mazda2 1.5L Premium

 599.000.000 VNĐ