MAZDA CX-8

999.000.000 VND

Phiên bản

Giá Ưu Đãi

Ưu Đãi

Mazda CX-8 2.5L Luxury

1.059.000.000 VNĐ

Mazda CX-8 2.5L Premium

1.169.000.000 VNĐ
Mazda CX-8 2.5L Premium AWD 1.259.000.000 VNĐ