MAZDA 3

667.000.000 VND

Phiên bản Giá ưu đãi
1.5 Luxury (Đỏ pha lê) 667.000.000 VND
1.5 Luxury (Tiêu chuẩn) 659.000.000 VND