ALL-NEW MAZDA 3

669.000.000 VND

Phiên Bản

Giá Ưu Đãi

Ưu Đãi

All-New Mazda3 1.5L Deluxe 669.000.000 VNĐ
All-New Mazda3 1.5L Luxury 729.000.000 VNĐ

All-New Mazda3 1.5L Premium

799.000.000 VNĐ
All-New Mazda3 2.0L Signature Luxury 799.000.000 VNĐ
All-New Mazda3 2.0L Signature Premium 849.000.000 VNĐ