ALL-NEW MAZDA 3 SPORT

699.000.000 VND

Phiên bản Giá bán Giá ưu đãi Quà tặng đi kèm
1.5 Deluxe 699.000.000 VND
1.5 Luxury 744.000.000 VND 20.000.000 VND (2020)
1.5 Premium 799.000.000 VND 20.000.000 VND (2020)
2.0 Signature Luxury 799.000.000 VND 70.000.000 VND (2020) & 50.000.000 VND (2021)
2.0 Signature Premium 849.000.000 VND 70.000.000 VND (2020) & 50.000.000 VND (2021)
2.0 Signature Premium SV 869.000.000 VND Gói bảo dưỡng miễn phí 03 năm hoặc 50.000km